Tìm kiếm "Ưu nhược điểm hệ thống"

Nếu chưa tìm được tài liệu, vui lòng

Thử tìm trên TàiLiệuTươi.com

Tìm kiếm tài liệu, văn bản Ưu nhược điểm hệ thống

Số 3748/QĐ-UBND Quyết định số 3761 Quyết định số 3771/QĐ-UBND Số 3643/QĐ-UBND Quyết định số 4048/QĐ-UBND Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND Số 3690/QĐ-UBND Số 3405/QĐ-UBND Quyết định số 3752 Quyết định số 3629/QĐ-UBND Số 3788/QĐ-UBND Quyết định số 4010 Quyết định số 3655/QĐ-UBND Số 3761/QĐ-UBND Sở nông nghiệp và phát triển Quyết định số 4226/QĐ-UBND Quyết định số 4197/QĐ-UBND Quyết định số 4048 Quyết định số 3771 Số 3752/QĐ-UBND Quyết định số 2800/QĐ-UBND Quyết định số 4153/QĐ-UBND Quyết định số 3629 Quyết định số 3655 Nội quy quản lý và khai thác Số 4010/QĐ-TCHQ Cắt giảm thời gian giải quyết Quyết định số 4407/QĐ-UBND Quyết định số 4226 Thi hành pháp luật năm 2018 Số 3771/QĐ-UBND Quyết định số 4197 Quyết định số 4153 Số 4048/QĐ-UBND Luật Tổ chức chính quyền địa phương Kho lưu trữ tổng cục hải quan Số 3629/QĐ-UBND Quyết định số 4295/QĐ-UBND Số 3655/QĐ-UBND Phát hành ấn chỉ bán thu tiền Quyết định số 4516/QĐ-UBND Số 4197/QĐ-UBND Quyết định số 4407 Số 4226/QĐ-UBND Số 4153/QĐ-UBND Quyết định số 4524/QĐ-­BNN-QLDN Thẩm quyền giải quyết của sở Quyết định số 4495/QĐ-UBND Quyết định số 4295 Sử dụng chi phí quản lý Quyết định số 4518/QĐ-UBND Số 4407/QĐ-UBND Quyết định số 4567/QĐ-UBND Danh sách mã định danh Quyết định số 4516 Kinh tế kỹ thuật cây trồng Quyết định số 4558/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 4524 Sở khoa học và công nghệ tỉnh An Giang Số 4295/QĐ-UBND Quyết định số 4576/QĐ-BNN-TCCB Giao nhiệm vụ tiếp công dân Tiêu chuẩn kỹ thuật cây giống Quyết định số 4518 Số 4516/QĐ-UBND Quyết định số 4581/QĐ-UBND Quyết định số 4558 Số 4495/QĐ-UBND Quyết định số 4604/QĐ-UBND Quy trình kỹ thuật cây trồng Quyết định số 4567 Mục tiêu phát triển bền vững giáo dục Số 4524/QĐ-­BNN-QLDN Quyết định số 4576 Quyết định số 4581 Số 4567/QĐ-UBND Quyết định số 4604 Số 4518/QĐ-UBND Số 4558/QĐ-BVHTTDL Loài cây trồng rừng chủ yếu Số 4576/QĐ-BNN-TCCB Phê duyệt kế hoạch phát triển nhà Số 4581/QĐ-UBND Số 4633/QĐ-BNN-VP Quyết định số 4598/QĐ-UBND Lĩnh vực công thương của tỉnh Bình Định Số 4604/QĐ-UBND Nghị quyết 98/NQ-CP Quyết định số 5081/QĐ-BNN-TCLN Dự án đầu tư sử dụng vốn Quyết định số 5224/QĐ-UBND Công chức kiểm lâm mới tuyển dụng Nhiếp ảnh và triển lãm Quyết định số 5142/QĐ-BNN-TCCB Quyết định số 5058/QĐ-BYT Quyết định số 4598 Quyết định số 6070/QĐ-UBND Quyết định số 5448/QĐ-BQP Quyết định số 4768/QĐ-UBND Quyết định số 7826/QĐ-UBND

Tài liệu, văn bản bạn tìm kiếm

Quyết định số 7955/QĐ-UBND, Hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân có nhà, Nghị quyết số 52/NQ-CP, Quyết định số 5081, Quyết định số 5224, Quyết định số 5418/QĐ-BYT, Cơ cấu tổ chức của cục mỹ thuật, Bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, Quyết định số 5142, Quyết định số 7826, Số 4598/QĐ-UBND, Quyết định số 5058, Quyết định số 4768, Số 5081/QĐ-BNN-TCLN, Quyết định số 6070, Xây dựng lại nhà ở, Quyết định số 5448, Quyết định số 7955, Nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số, Quyết định số 5418, Số 5224/QĐ-UBND, Chuyển giao trang thông tin điện tử, Quyết định số 1872/QĐ-LĐTBXH, Số 5142/QĐ-BNN-TCCB, Kế hoạch số 11343/KH-­UBND, Quyết định số 1897/QĐ-TTg, Cân bằng suy thoái đất Việt Nam, Số 5058/QĐ-BYT, Số 4768/QĐ-UBND, Số 7826/QĐ-UBND, Quyết định số 1956/QĐ-UBND, Số 7955/QĐ-UBND, Xây dựng mạng lưới cung cấp thông tin, Số 6070/QĐ-UBND, Số 5448/QĐ-BQP, Số 5418/QĐ-BYT, Phương án phòng chống rét, Quyết định số 1967/QĐ-TTg, Đề án thiết lập mục tiêu tự nguyện, Kế hoạch số 11343, Quyết định số 1956, Sinh phẩm chẩn đoán in vitro, Cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, Quản lý vịnh Hạ Long, Quyết định số 7828/QĐ-UBND, Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, Hội hữu nghị Việt-Đức, Quyết định số 1897, Chăm sóc người bệnh HIV/AIDS, Quyết định số 8560/QĐ-UBND, Phòng chống rét vụ đông xuân, Quyết định số 2000/QĐ-TTg, Chức năng quản lý của bộ quốc phòng, Số 1872/QĐ-LĐTBXH, Quyết định số 1978/QĐ-TTg, Số 11343/KH-­UBND, Số 1956/QĐ-UBND, Danh mục 77 sinh phẩm, Quyết định số 1967, Quy định chức năng quản lý vịnh Hạ Long, Quyết định số 2042/QĐ-UBND, Quyết định số 7828, Số 1897/QĐ-TTg, Quyết định số 8560, Quyết định số 2005, Hướng dẫn điều trị HIV/AIDS, Quyết định số 2000, Quyết định số 2044/QĐ-UBND, Công bố các thủ tục hành chính, Quyết định số 1978, Quyết định số 2050/QĐ-TCT, Quyết định số 2081/QĐ-UBND, Quyết định số 2046/QĐ-UBND, Số 1967/QĐ-TTg, Quyết định số 2042, Kế hoạch thuê dịch vụ wifi, Số 8560/QĐ-UBND, Số 7828/QĐ-UBND, Số 2005/QĐ-UBND, Quyết định số 2016, Quyết định số 2044, Quyết định số 2075/QĐ-UBND, Số 1978/QĐ-TTg, Số 2000/QĐ-TTg, Quyết định số 2046, Quyết định số 2050, Số 2042/QĐ-UBND, Quyết định số 2081, Quyết định số 2176/QĐ-UBND, Công viên phần mềm Đà Nẵng, Phê duyệt điều lệ hiệp hội vận tải, Số 2044/QĐ-UBND, Việc xuất cấp vắc xin, Quyết định số 2075, Số 2016/QĐ-UBND, Số 2046/QĐ-UBND, Quyết định số 2188/QĐ-UBND, Quyết định số 2218/QĐ-UBND, Số 2050/QĐ-TCT, Mức chi bồi dưỡng luyện tập, Số 2081/QĐ-UBND, Quyết định số 2200/QĐ-UBND, Bãi bỏ thuộc lĩnh vực tài chính, Hiệp hội vận tải, Quyết định số 2176, Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, Số 2075/QĐ-UBND, Lọc hóa dầu Bình Sơn, Quyết định số 2218, Quyết định số 2304/QĐ-UBND, Quyết định số 2050/QĐ-TTg, Quy trình quản lý lệ phí, Quyết định số 2200, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quyết định số 2138/QĐ-UBND, Công bố thủ tục hành chính mớiC, Số 2176/QĐ-UBND, Số 2188/QĐ-UBND, Số 2218/QĐ-UBND, Công bố kết quả xếp hạng chỉ số, Kế hoạch kiểm tra định kỳ, Quyết định số 2327/QĐ-BTC, Quyết định số 2304, Quyết định số 2138, Số 2050/QĐ-TTg, Số 2200/QĐ-UBND, Quyết định số 2320/QĐ-UBND, Công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa, Hoạt động đầu tư nước ngoài, Số 2304/QĐ-UBND, Quyết định số 2377/QĐ-UBND, Kế hoạch thu thập thông tin cung, Số 2138/QĐ-UBND, Quyết định số 2345/QĐ-BTC, Quyết định số 2320, Số 2327/QĐ-BTC, Quyết định số 2399/QĐ-BTC, Nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Sơn La, Thu thập thông tin cung-cầu lao, Số 2320/QĐ-UBND, Quyết định số 2345, Điều hành của bộ tài chính, Quyết định số 2476/QĐ-CTN, Số 2377/QĐ-UBND, Quyết định số 2537/QĐ-CTN, Quyết định số 2399, Quyết định số 2475/QĐ-CTN, Quyết định số 2539/QĐ-CTN, Quyết định số 2472/QĐ-CTN, Quyết định số 2474/QĐ-CTN, Số 2345/QĐ-BTC, Quyết định số 2358/QĐ-UBND, Tiêu chuẩn kỹ thuật điện tử, Quyết định số 2404/QĐ-UBND, Số 2399/QĐ-BTC, Quyết định số 2539, Quyết định số 2475, Quyết định số 2471/QĐ-CTN, Quyết định số 2584/QĐ-CTN, Quyết định số 2537, Quyết định số 2543/QĐ-CTN, Quyết định số 2470/QĐ-CTN, Quyết định số 2465/QĐ-BTC, Quyết định số 2542/QĐ-CTN, Quyết định số 2588/QĐ-CTN, Quyết định số 2540/QĐ-CTN, Quyết định số 2472, Quyết định số 2404, Số 2476/QĐ-CTN, Tài chính quốc phòng, Quyết định số 2474, Quyết định số 2358, Quyết định số 2386/QĐ-BTC, Quyết định số 2473/QĐ-CTN, Số 2475/QĐ-CTN, Quyết định số 2465, Số 2539/QĐ-CTN, Quyết định số 2589/QĐ-CTN, Quyết định số 2543, Quyết định số 2470, Quyết định số 2542, Quyết định số 2587/QĐ-CTN, Số 2537/QĐ-CTN, Quyết định số 2541/QĐ-CTN, Quyết định số 2540, Quyết định số 2588, Số 2404/QĐ-UBND, Số 2584/QĐ-CTN, Số 2471/QĐ-CTN, Số 2358/QĐ-UBND, Quyết định số 2585/QĐ-CTN, Số 2474/QĐ-CTN, Số 2472/QĐ-CTN, Quyết định số 2592/QĐ-CTN, Quyết định số 2473, Số 2465/QĐ-BTC, Số 2543/QĐ-CTN, Quyết định số 2386, Quyết định số 2541, Số 2542/QĐ-CTN, Quyết định số 2586/QĐ-CTN, Quyết định số 2589, Quyết định số 2587, Số 2470/QĐ-CTN, Số 2588/QĐ-CTN, Số 2540/QĐ-CTN, Số 2473/QĐ-CTN, Quyết định số 2585, Số 2386/QĐ-BTC, Số 2541/QĐ-CTN, Quyết định số 2586, Số 2587/QĐ-CTN, Số 2592/QĐ-CTN, Số 2589/QĐ-CTN, Quyết định số 2544/QĐ-CTN, Chức năng của sở kế hoạch và đầu tư, Số 2585/QĐ-CTN, Quyết định số 2590/QĐ-CTN, Chi ngân sách nhà nước năm 2018, Tổ chức của cục quản lý giá, Số 2586/QĐ-CTN, Quyết định số 2867/QĐ-UBND, Quyết định số 2544, Quyết định số 2879/QĐ-UBND, Quyết định số 2583/QĐ-CTN, Quyết định số 2590, Quy định chức năng quản lý giá, Quyết định số 2867, Quyết định số 2591/QĐ-CTN, Số 2544/QĐ-CTN, Quyết định số 2879, Quyết định số 2583, Số 2590/QĐ-CTN, Quyết định số 2591, Quyết định số 2948/QĐ-UBND, Số 2867/QĐ-UBND, Quyết định số 3146/QĐ­-UBND, Số 2879/QĐ-UBND, Quyết định số 3041/QĐ-UBND, Quyết định số 3072/QĐ-UBND, Số 2583/QĐ-CTN, Quyết định số 3082/QĐ-BTNMT, Quyết định số 2948, Số 2591/QĐ-CTN, Quyết định số 3015/QĐ-BHXH, Phê duyệt điều lệ hội cà phê, Quản lý hoạt động kinh doanh chợ đêm, Quyết định số 3146, Quyết định số 3072, Quyết định số 3144/QĐ­-UBND, Quyết định số 3041, Quyết định số 3124/QĐ-UBND, Quyết định số 3082, Quyết định số 3015, Số 3072/QĐ-UBND, Số 2948/QĐ-UBND, Số 3146/QĐ­-UBND, Quyết định số 3144, Số 3041/QĐ-UBND, Điều lệ hội cà phê tỉnh Sơn La, Hoạt động kinh doanh chợ đêm, Quyết định số 3180/QĐ­-UBND, Quyết định số 3137/QĐ­-UBND, Quyết định số 3124, Số 3082/QĐ-BTNMT, Số 3015/QĐ-BHXH, Số 3144/QĐ­-UBND, Chấm điểm và xếp loại mức độ, Quyết định số 3180, Số 3124/QĐ-UBND, Quyết định số 3151/QĐ­-UBND, Quyết định số 3137, Kế hoạch triển khai quyền lợi người tiêu dùng, Thẩm quyền của bộ tài nguyên và môi trường, Quy định về việc tham gia đấu thầu thuốc, Quyết định số 3151, Số 3137/QĐ­-UBND, Số 3180/QĐ­-UBND, Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, Quyết định số 3195/QĐ­-UBND, Số 3151/QĐ­-UBND, Nguồn vốn ngân sách tỉnh, Sửa đổi quyết định số 926/QĐ-UBND, Quyết định số 3195, Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính, Số 3195/QĐ­-UBND, Sự nghiệp bảo vệ môi trường, Bãi bỏ quyết định số 45/2013/QĐ-UBND, Luật khí tượng thủy văn, Quy chế phát ngôn cho báo chí, Sự nghiệp xây dựng Thủ Đô, Quản lý chợ ở tỉnh Bắc Giang, Khung giá dịch vụ xe ra vào, Bãi bỏ quyết định số 104/2006, Các nguồn tiếp nhận nước thải, Quản lý cán bộ công chức viên chức, Bổ sung giá đất ở vào bảng giá đất, Sửa đổi quyết định số 32/2016/QĐ-UBND, Cung cấp và tiêu thụ nước sạch, Dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô, Phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải, Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, Di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất, Ngưng hiệu lực tại quyết định số 46/2017, Quyết định số 11/2017/QĐ-KTNN, Quyết định số 10/2017/QĐ-KTNN, Bãi bỏ quyết định số 50/2013/QD-UBND, Quy định giải thưởng môi trường, Quy định giá tính thuế tài nguyên, Phòng quản lý đô thị quận 1, Số 10/2017/QĐ-KTNN, Số 11/2017/QĐ-KTNN, Quy chế về tổ chức của thanh tra, Quy trình kiểm toán doanh nghiệp, Công chức viên chức tỉnh Kon Tum, Quyết định số 4056/2015/QĐ-UBND, Qquy trình kiểm toán các tổ chức tài chính, Quyết định số 44/2016, Giá các loại đất định kỳ 05 năm, Chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo, Trạm kiểm soát liên hợp KM15, Kiểm toán các tổ chức tài chính, Công xây dựng công trình, Văn bản chứa quy phạm pháp luật, Kinh phí tổ chức bồi thường, Thuê mặt nước biển, Bãi bỏ quyết định số 02/2010, Thiết kế bản vẽ thi công công trình, Mục đích nuôi trồng thủy sản, Tiêu chuẩn trưởng phòng, Dự án đầu tư trong các khu công nghiệp, Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND, Quy chế quản lý nguồn vốn ngân sách địa phương, Bảng giá dịch vụ xe ra, Bổ sung giá đất, Phân cấp định giá, Quy định bảng giá dịch vụ, Quy chế quản lý quy hoạch, Mục đích kinh doanh của tỉnh Lạng Sơn, Xây dựng tuyến đường mới, Cơ chế quản lý về giá, Quyết định số 80/2017/QĐ-UBND, Cột ăng ten thu phát sóng thông tin, Các bệnh động vật trên cạn, Quyết định số 89/2017/QĐ-UBND, Quyết định số 84/2017/QĐ-UBND, Quyết định số 80/2017, Quyết định số 73/2004, Phòng bệnh bắt buộc bằng vắc-xin, Quyết định số 89/2017, Số 80/2017/QĐ-UBND, Quyết định số 88/2017/QĐ-UBND, Quyết định số 84/2017, Luật Ban hành văn bản quy pháp luật, Bảng đơn giá bồi thường cây trồng, Số 89/2017/QĐ-UBND, Công tác quản lý nhà nướ, Quyết định số 101/2017/QĐ-UBND, Số 84/2017/QĐ-UBND, Quyết định số 102/2017/QĐ-UBND, Số 88/2017/QĐ-UBND, Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND, Quyết định số 101/2017, Mức chi trả thù lao đọc, Điều chỉnh giá đất áp dụng ở tỉnh An Giang, Quyết định số 102/2017, Quy định mức trần chi phí chứng thực, Trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục, Số 101/2017/QĐ-UBND, Đơn vị thuộc sở kế hoạch và đầu tư, Thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu, Quyết định số 132/2017/QĐ-UBND, Số 102/2017/QĐ-UBND, Quyết định số 137/2017/QĐ-UBND, Quyết định số 85/2017/QĐ-UBND, Quyết định số 132/2017, Sử dụng nguồn vốn ngân sách, Quyết định số 571/QĐ-QLD, Quyết định số 137/2017, Quyết định số 1178/QĐ-UBND, Quyết định số 85/2017, Số 132/2017/QĐ-UBND, Quyết định số 119/2017/QĐ-UBND, Quyết định số 559/QĐ-QLD, Quyết định số 800/QĐ-UBND, Số 137/2017/QĐ-UBND, Quyết định số 1178, Quyết định số 1841/QĐ-TTg, Số 85/2017/QĐ-UBND, Số 571/QĐ-QLD, Quyết định số 559, Quyết định số 1228/QĐ-UBND, Quyết định số 119/2017, Quyết định số 1760/QĐ-TTg, Quyết định số 1738/QĐ-TANDTC, Quyết định số 800, Quyết định số 1785/QĐ-KTNN, Quyết định số 125/2017/QĐ-UBND, Quyết định số 1204/QĐ-UBND, Quyết định số 1841

Đánh giá
Ưu nhược điểm hệ thống - 4 sao (17 lượt)