Tìm kiếm "Phần mềm 2D"

Nếu chưa tìm được tài liệu, vui lòng

Thử tìm trên TàiLiệuTươi.com

Tìm kiếm tài liệu, văn bản Phần mềm 2D

Cách ứng xử hiệu quả khách quan và sáng tạo Phương pháp học đại học chìa khóa học tập hiệu quả cách trình bày thuyết trình Phương pháp và kỹ năng truyền thông kiến thức quản trị nhân sự thực hành thuyết trình kinh nghiệm giao tiếp sử dụng thời gian đàm phán thương lượng Tài liệu truyền thông cách tạo slide thuyết trình việc nghệ thuật đàm phán sáng tạo Xây dựng nền tảng quyền lực Cách thức tổ chức cuộc họp thiết lập kế hoạch 10 cạm bẫy luôn chờ doanh nhân mới bí quyết sử dụng thời gian hiệu quả tâm lí Thay đổi công việc thời gian tạo slide thuyết trình ấn tượng Kỹ năng quản trị thời gian Sinh hoạt truyền thông cộng đồn nguyên tắc ra quyết định bí quyết đàm phán Đặc điểm vị trí tạo nên quyền lực Bài giảng môn Phát triển kỹ năng Khám phá bản thân 10 thói quen của những vị sếp kém cỏi kỹ năng sử dụng powerpoint Mục tiêu làm việc thủ thuật đàm phán Kỹ năng thuyết trình trong kinh doanh cải thiện kỹ năng quản trị thời gian thay đổi chỗ làm xây dựng lòng tin Bí quyết làm việc được hiệu quả cao Phát triển kỹ năng cách xây dựng lòng trung thành tâm lý của sếp bí quyết làm bài thi kỹ năng làm người trắc nghiệm trong tuyển dụng giao tiếp xã hội Thuyết trình kinh doanh cách giữ hạnh phúc gia đình mục tiêu nghề nghiệp Kỹ năng lãnh đạo nhóm hiệu quả phát triển sự nghiệp các giai đoạn sự nghiệp Kỹ năng làm việc tổ đội nghề nghiệp ổn định Lập kế hoạch thuyết trình kinh doanh cách chăm sóc gia đình Interpersonal Communication khả năng đàm phán tạo sức sống cho nhóm hoạch định nghề nghiệp bí quyết lắng nghe hiệu quả Làm việc tổ đội các giai đoạn cuộc sống Tố chất người lãnh đạo sách dạy làm người lòng tin bí quyết thành công cuộc sống phát triển mối quan hệ kỹ năng nghề nghiệp kế hoạch nghề nghiệp Phương pháp ngoại giao “tâm công” nghệ thuật giữ gia đình Ứng xử tình yêu chinh phục tình yêu Tổ chức hoạt động tổ đội vai trò của mentor 10 bí quyết “tăng tốc” nghề nghiệp Trình tự làm việc tổ đội Chọn lựa mục tiêu và động lực cho bản thân nghệ thuật trong giao tiếp phương pháp đối thoại cách quan tâm gia đình chiến thuật khi sếp kém cỏi cách Xây dựng sự hợp tác Kế hoạch tặng quà Xuân của doanh nghiệp cách lập kế hoạch nghề nghiệp Phát triển kỹ năng gây thiện cảm kiểm soát hành vị bạo lực Biểu đồ kế hoạch Kỹ năng quản trị xung đột mâu thuẫn xác định nghề nghiệp vai trò của việc lắng nghe kỹ năng khi giao tiếp làm việc cùng đối tác Bài giảng Kỹ năng quản trị xung đột Kỹ năng gây thiện cảm Phương pháp ngoại giao nghệ thuật giao tế

Tài liệu, văn bản bạn tìm kiếm

Lên kế hoạch học tập, bí quyết, hướng nghiệp, giao tế chuyên nghiệp, Quyết định đình chiến, Bài giảng Kỹ năng quản lý xung đột, Kỹ năng thương lượng, Nguyên tắc giải quyết xung đột, cách Tạo ra sự tín nhiệm, nghiệp vụ công tác tổ chức, Biến đối thủ cạnh tranh thành đối tác chiến lược, Kỹ năng quản lý xung đột, Mười bước để có cuộc họp thành công, cẩm nang sống, trung thành, Kỹ năng điều hành quản lý tập thể, Phương pháo giao tiếp với khách hàng, tài liệu nghiệp vụ công tác tổ chức, cách tổ chức cuộc họp thành công, Bài giảng Kỹ năng điều hành tập thể, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức, Cách thu hồi công nợ, Bài giảng Hướng nghiệp 2, 10 nguyên nhân thất bại trong lãnh đạo, Kỹ năng quản lý tập thể, các kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng quản lý lãnh đạo, tổ chức thành công cuộc họp, Đối thoại xã hội, Công nợ của doanh nghiệp, cẩm nang nghiệp vụ công tác tổ chức, Khái niệm chung về xung đột, Phong cách quản lý xung đột, Kỹ năng quản lý đối với cơ quan, Bài giảng Kỹ năng quản lý hồ sơ, tư duy tổ chức, manager, Kỹ năng quản lý cảm xúc, Định nghĩa về quản lý thời gian, bài giảng nghiệp vụ công tác tổ chức, Phương pháp đàm phán, Lý luận cơ bản về giao tiếp, Kỹ năng quản lý hồ sơ, Đàm phán tập thể, Phương pháp thương lượng, Chiến lược quản lý thời gian, giao tiếp trong cuộc sống, Lấy lòng tin nơi sếp, Sử dụng thời gian hiệu quả, Quản lý cảm xúc, Hướng dẫn kỹ năng quản lý lãnh đạo, Phán quyết của tập thể, leadership, 10 bí quyết khiến sếp luôn hài lòng, Khái quát về kỹ năng quản lý cảm xúc, Kỹ năng làm chủ tọa, Vai trò của quản lý hồ sơ, ngôn ngữ trong giao tiếp, Giao tiếp bằng ngôn ngữ, Loại hình giao tiếp, Cấu trúc của quản lý cảm xúc, Tìm hiểu kỹ năng quản lý lãnh đạo, Quy trình quản lý hồ sơ, Ứng dụng giao tiếp trong kinh doanh, Kỹ năng nghe hiểu, môn học bắt buộc, Đàm phán để tạo lập "liên minh đối thủ" cùng thu lợi, Kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ, Ma trận quản lý thời gian, Giá trị của thời gian, Phương pháp quản lý cảm xúc, Nghe và nghe hiểu có hiệu quả, tổ chức nhóm hiệu quả, Kỹ năng thuyết phục, Tổ chức một buổi thuyết trình, Quản lý thời gian thế hệ 4, Biện pháp quản lý thời gian, Lý thuyết giao tiếp kinh doanh, Bài giảng quản lý thời gian, Phương pháp nghe hiểu có hiệu quả, Các thế hệ quản lý thời gian, Thu hút sự chú ý của khán thính giả, Phương pháp lưu trữ hồ sơ, Quy trình TOPP, Truyền đạt thông tin, Kỹ năng giao tiếp khách hàng, Giao tiếp trong hoạt động kinh doanh, Kỹ năng đặt câu hỏi, mục tiêu công việc, Tầm quan trọng giao tiếp, Bài giảng Giao tiếp trong công việc, Lợi ích của quản lý thời gian, phẩm chất của người lãnh đạo, Thực hành việc nghe hiểu, Nguyên tắc truyền đạt thông tin, Tổng quan hành vi tổ chức, mind map, Cách quản lý thời gian hiệu quả, bài giảng cuối cùng, Nguyên tắc giao tiếp trong cuộc sống, Kỹ năng lắng nghe khi giao tiếp, Kỹ năng tìm việc, phát triển kỹ năng lãnh đạo, Nghiệp vụ công tác nhân sự, Giao tiếp có hiệu quả, Tìm việc hiệu quả, Tầm quan trọng của giao tiếp, Lắng nghe có hiệu quả, những mẩu chuyện xúc động, Nguyên tắc giao tiếp trong kinh doanh, Rào cản đối với việc nghe hiểu, Nguyên tắc đàm phán, cao học, Quy trình giao tiếp, Phỏng vấn tìm việc, Công cụ tổ chức thông tin và tăng, Các rào cản trong giao tiếp, Chế độ lương, Kỹ năng điều hành tập thể, Quản lí chiến lược, Kỹ năng học tập suốt đời, Tốt và kiên định cho trẻ, Ngôn ngữ giao tiếp cơ thể, Quản lý tập thể, mẹo học tốt, Quản lí hồ sơ nhân sự, Chiến lược học tập, Xây dựng kỹ năng mền, Chức năng tư duy, Điều hành tập thể, Chức năng giao tiếp kinh doanh, Nguồn thông tin của đại biểu, Kỹ năng giao tiếp trực tiếp, Phân loại giao tiếp, Cách quản lí chiến lược kinh doanh, Thuyết trình trong đời sống, Kỹ năng học, Lãnh đạo tập thể lớp học, Bài giảng Kỹ năng lắng nghe, huấn luyện, Chuẩn bị thuyết trình, nhân viên, xung đột, Bài giảng Kỹ năng viết bài luận, Kỹ năng đọc, Yêu cầu đề bài, Bài giảng Kỹ năng đặt câu hỏi, Quá trình viết luận, Cách tạo ấn tượng ngay lần thử việc, Mục tiêu quản lí, Quan niệm sai về giao tiếp, Cách đặt câu hỏi mở, Quản lí hồ sơ, Cấu trúc một bài luận, tìm việc khác, Cách tạo động lực cho nhân viên, Quản lí theo mục tiêu cụ thể, Kỹ năng trong quản lí, Kỹ năng thuyết trình nhóm, tìm ứng viên giỏi, Kỹ năng thuyết trình cá nhân, Phân loại nhân viên, Cách đặt câu hỏi đóng, Hồ sơ nhân viên, Gíao sư Loek Hopstaken, Lợi ích lắng nghe, mẹo làm việc, Cách trả lời câu hỏi, Nghệ thuật viết bài luận, Nghệ thuật phê bình nơi công sở, Bài giảng Kỹ năng làm việc trong doanh nghiệp, Kỹ năng quản lí mục tiêu, tìm nhân viên xuất sắc, Nghệ thuật phê bình, Hồ sơ lao động, Xây dựng kỹ năng mềm, Văn minh doanh nghiệp, cân đối cung cầu, lịch làm việc, thành quả quản lý, Kỹ năng tìm kiếm việc làm, Kỹ năng phê bình, Kiểm tra kế hoạch kinh doanh, lập kế hoạch hành động, Kĩ năng quản lí cảm xúc, Tiêu chuẩn văn hóa doanh nghiệp, Điều hành công việc, kiểm soát, Xây dựng kỹ năng cá nhân, huấn luyện và truyền kinh nghiệm, Huấn luyện nhân viên, Kiểm soát cơn nóng giận, Kỹ năng xác định mục tiêu nghề nghiệp, Bài giảng giao tiếp và thuyết trình, dự đoán cung nhân lực, Vai trò giao tiếp, tầm quan trọng của huấn luyện, Bài giảng Kĩ năng quản lí cảm xúc, Chức năng giao tiếp, Đặc điểm chung của phê bình, phương pháp huấn luyện hiệu quả, Bài giảng Đàm phán thương mại quốc tế, Yếu tố giao tiếp, Quy trình một buổi đào tạo, Cơ sở để xây dựng nhóm hiệu quả, Kỹ năng xây hồ sơ ứng tuyển, Kỹ năng thuyết trình, Tạo động lực cho cán bộ, Hành vi giao tiếp, Thủ thuật tìm việc, Kỹ năng ứng phó với căng thẳng, Đàm phán thương mại quốc tế, dự đoán cầu nhân lực, Tâm lý khi thuyết trình, các phương pháp huấn luyện, Kỹ năng tìm kiếm thông tin tuyển dụng, Biểu hiện của sự căng thẳng, Công nhân viên Dona House Land, Xây dựng nhóm hiệu quả, Kỹ năng thi tuyển, bí quyết trả lời phỏng vấn, Làm chủ cảm xúc, truyền kinh nghiệm, Cách tự tin khi thuyết trình, Thành công khi làm việc nhóm, kinh nghiệm xin việc, Cách giải tỏa cảm xúc, Quy trình đàm phán thương mại quốc tế, kinh nghiệm trong cuộc sống, Kỹ năng lãnh đạo, Phát huy năng lực lao động, Cách làm việc nhóm hiệu quả, Những việc cần làm trong đời ngườ, Lập kế hoạch đàm phán, ý chí của một co gái, hương vị ngọt ngào, những lá thư hy vọng, người phụ nữ, tư duy cuộc sống, Bốn bí quyết xây dựng tinh thần trách nhiệm, Hành trình cuộc sống, lập và điều chỉnh quy hoạch, hai vận động viên, Sai lầm nào của bạn đã nói với nhà tuyển dụng, con đường tương lai, Bài học cuộc sống, thực hiện lời hứa, Yếu tố trở thành ông ‘sếp’ đáng sợ, người anh hùng thầm lặng, lưu ý khi tuyển dụng, Quá trình làm việc theo nhóm, thực hiện trách nhiệm, bí quyết sử dụng thời gian, tâm lý nhân viên, nguyên tắc công sở, Ebook Lời nói dối vĩ đại của não, Kỹ năng quản lý thời gian Phần 2, Quản lý thời gian một tuần, Tác giả Kelly Mcgonigal, nghề trợ lý riêng, nhân viên làm việc tại nhà, Sắp xếp thời gian hợp lí, vai trò Nhà lãnh đạo, Bí quyết ý chí, bí quyết lấy lòng sếp, bí quyết làm nên thương hiệu, Mẹo nhỏ làm việc hiệu quả, công việc cần hoàn thành, 4 lời khuyên hữu ích cho người làm việc tại nhà, tài liệu kỹ năng mềm, Ứng xử ngày đầu đi làm, Thư giãn cuối tuần, Chống chịu stress, CEO nên tận dụng bữa trưa như thế nào, cân bằng công việc, bí quyết quản lý thành công, bí quyết trong công việc, Khoa học thần kinh, kỹ năng công sở, Tận dụng thời gian, 14 tiêu chí cần thiết để đạt hiệu quả khi làm việc nhóm, bí quyết kinh doanh thành công, Dấu hiệu nghỉ việc, bí quyết làm việc hiệu quả, Làm việc chung, Bản năng ý chí, Những ngộ nhận phổ biến trong công việc, quản lí thời gian, mẹo giữ hạnh phúc, xác định công việc, kỹ năng thu phục lòng người, Nguyên tắc SMART, Tôi tài giỏi bạn cũng thế, hài lòng với công việc, nguyên tắc làm việc chung, Trí nhớ siêu đẳng, cải thiện cuộc sống, Tuyển dụng nhân viên lớn tuổi, kế hoạch cá nhân linh hoạt, quản lý hỗn độn và phức hợp, Phương pháp xác định mục tiêu, nghệ thuật sống hữu ích, Phương pháp thi cử hiệu quả, cách cải thiện cuộc sống, Thu phục lòng người, Dấu hiệu mắc bệnh, Cuộc sống gia đình, bí quyết thương thuyết, bệnh nguy hiểm, thời gian nghỉ ngơi, Bí quyết hẹn hò, u hiện gây bệnh, diễn thuyết thành công, thói quen xấu, hẹn hò với đồng nghiệp, Trang phục chuyên nghiệp, giữ tình bạn, phòng ngừa bệnh nguy hiểm, Tình trạng thất nghiệp, cân bằng công việc- cuộc sống, chinh phục nhà tuyển dụng, chống khủng hoảng kinh tế, sức khỏe con người, tâm lý bạn trai, lấy lòng sếp, 5 chữ D, bí quyết chống khủng hoảng, Nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm, tâm lý trẻ thơ, bệnh thường gặp của dân văn phòng, sự nghiệp thành công, kỹ năng quản lý mục tiêu, nhân viên chuyên nghiệp, làm việc từ xa, tâm lý sống, tác phong làm việc, Kinh nghiệm cuộc sống, tâm lý bạn gái, cách lập mục tiêu, các bước lập mục tiêu, Cách vượt qua sự sợ hãi, tiêu thị sản phẩm, Nhà lãnh đạo gương mẫu, Cuộc sống và công việc, điều kiện lập mục tiêu, điều kiện cần có, cách làm việc ở văn phòng, mục tiêu để thành công, MBO, công ty vận tải đa phương thức - Vietranstimex, tiểu luận quản lý kinh tế, Chiến lược lãnh đạo, Bí quyết thành công trong cuộc sống, yếu tố cần thiết, hoạt động đầu tư xây dựng, giáo trình nhập môn thuế, 10 chiến lược trở thành lãnh đạo, Phát triển thế mạnh bản thân, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, K năng giao tiếp, luận văn thực trạng quản lý thuế, Các luận văn tốt nghiệp hay, Hỗ trợ giáo dục cho trẻ em dân tộc Kơ Ho, hợp dồng nhập khẩu, Cách thiết kế đèn giao thông, Tạo dựng nhóm làm việc hiệu quả, phương hướng đổi mới công tác quản lý thuế, Tổng quan Vi điều khiển, Các hệ thống điều khiển giao thông, Hỗ trợ y tế cho trẻ em dân tộc Kơ Ho, Vi điều khiển họ 8051, Luận văn sửa chữa động cơ diesel, thiết kế trạm thủy điện, NHNo&PTNT huyện Vụ Bản, Thiết kế Hệ Thống Quảng Cáo, Cách làm luận văn tốt nghiệp, NHĐT và PT Việt Nam, Pháp luật trong đầu tư xây dựng, Sửa chữa động cơ tàu thủy, Quy trình công nghệ sửa chữa diesel, Trẻ em dân tộc Kơ Ho, công tác cho vay, tuyến viba số, Bộ ví điều khiển 8051, thủy năng, hệ thống điều khiển tín hiệu đèn giao thông, Luận văn tốt nghiệp động cơ diesel, i SGDI - BIDV Việt Nam, Phiên bản OTP của 8051, Câu hỏi dạy học, thiết kế viba, Thiết kế mô hình đo, hệ thống viba, đồ án môn nhà máy điện, cơ chế huy động vốn, Thiết kế câu hỏi trong dạy học, Thiết kế quy trình sửa chữa động cơ, Hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm, Sử dụng câu hỏi trong dạy học, trình việt anh

Đánh giá
Phần mềm 2D - 4 sao (17 lượt)